Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

Չեխիայի Հանրապետության կառավարությունը 2014-2015 ուսումնական տարվա համար հայտարարել է ազգային կրթաթոշակային ծրագիր, որի շրջանակներում ՀՀ քաղաքացիներին հատկացվել է 4 կրթաթոշակային տեղ՝ բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ստանալու նպատակով:

Ցանկացողները պետք է մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 30-ը կարող են գրանցվել այստեղ:

Մրցույթին մասնակցելու դիմումները և մանրամասն տեղեկատվությունը՝այստեղ:

Աղբյուրը` www.edu.am