Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական գիտական ընկերության նոր նվիրատվությունը

2013թ. ապրիլի 29-ին «Գրքի բանկ» կազմակերպության կողմից ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերությանը տրամադրված շուրջ 500 գրքերից 60-ը նվիրաբերվեց մասնաճյուղի գրադարանին, մի քանի գիրք էլ` Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ամբիոններին:

Օտար լեզուների ամբիոնին տրվեցին Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի անգլերեն քարտեզներ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնին` ՀՀ պատմամշակութային կոթողների քարտեզ:

Կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնին նվիրաբերվեց թվային տեսախցիկի 8 GB հիշողությամբ SD կրիչ` լուսաբանման աշխատանքներն ավելի լավ կազմակերպելու համար: