Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթներ միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթներ 2014-2015 ուսումնական տարում  Բուլղարիայի,  Ռումինիայի,  Լեհաստանի,  Վրաստանի,  Հորդանանի,   Չինաստանի,  Ռուսաստանի Դաշնության  բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում  բուհական և հետբուհական կրթություն ստանալու համար:

Աղբյուրը` edu.am