Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Առկա ուսուցման համակարգի 2012-2013 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույց

Քննությունների սկիզբը` 09:30

Ժամանակացույցը ներբեռնել այստեղ