Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Փորձագիտական խմբի ԵՊՀ այցի ժամանակացույցը

2013 թ. հունիսի 16-19-ը տեղի կունենա փորձնական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցը Երևանի պետական համալսարան:

Այցի ընթացքում փորձագիտական խումբը հանդիպումներ կունենա ԵՊՀ կառավարման և ղեկավար մարմինների, դասախոսական և ուսանողական համակազմերի, համալսարանական տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ:

Ստորև ներկայացվում է այցի ժամանակացույցը: