Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նախագահների ընտրություններ

Հարգելի´ ուսանողներ, ս.թ. փետրվարի 15-25-ն ընկած ժամանակահատվածում մասնաճյուղում տեղի են ունենալու ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նախագահների ընտրություններ:

Ընտրություններին իրենց թեկնածությունն առաջադրել ցանկացողները կարող են մինչև փետրվարի 10-ը տեղեկացնել համապատասխան ֆակուլտետների գործող ՈՒԽ նախագահներին:

Ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահի թեկնածուն պարտադիր  պետք է ունենա բարձր առաջադիմություն (13 և ավելի  մոգ) և հասարակական ակտիվություն:

ԵՊՀ  ԻՄ Ուսանողական խորհուրդ