Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև Ձեզ, Դուք «Ծրագրավորում» բաժին ունե՞ք, և ի՞նչ քննություն է հարկավոր ընդունելության համար: Հեղինե

– Բարև Ձեզ, հարգելի՛ Հեղինե, մասնաճյուղը միայն առկա ուսուցմամբ է

իրականացնում «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման՝ 2022թ. ընդունելության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝  http://ijevan.ysu.am/22-04-2022/

ԵՊՀ ԻՄի ուսումնամեթոդական վարչություն