Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ինչպե՞ս կարող ենք այլ բուհից տեղափոխվել ԵՊՀ: