Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Զեղչերի համակարգից կարո՞ղ է օգտվել Հեռակա ուսուցման բաժնի ուսանողը: Տաթևիկ

-Զեղչերի համակարգից օգտվում են ինչպես առկա, այնպես էլ  հեռակա ուսուցմամբ սովորող ուսանողները:

Ուսումնամեթոդական վարչություն