Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ես երկրորդ կուրսի ուսանող եմ, ցանկանում եմ փոխել ֆակուլտետս, դրա համար ի՞նչ պետք է անեմ: Կարեն

 

-Փոխադրումների գործընթացը կազմակերպվում է առկա ուսուցման յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պրոցեսի սկզբին, այսինքն` ուսումնական պարապմունքների սկսվելուց 2 շաբաթ առաջ և հետո
ընկած ժամանակահատվածում:

Առաջին հերթին տնօրենին դիմում է գրվում, որից հետո դիմումին ընթացք է տրվում՝ առարկայական տարբերությունները հաշվելու համար:
      Դրանք չպետք է գերազանցեն 20 կրեդիտը:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն

_________________________________________________________________