Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Ե՞րբ են սկսվելու 2016-17 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունները: Արամ

– Առկա ուսուցման 2016-17 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ
քննությունները ոչ ավարտական կուրսերում անց են կացվելու ս.թ. մայիսի 15-27-ը, ընթացիկ ստուգումները՝ ս.թ. մայիսի 22-ից հունիսի 3-ը:

Հեռակա ուսուցման 2016-17 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ
քննություններն ու ընթացիկ ստուգումները ոչ ավարտական կուրսերում անց են կացվելու ս.թ. մայիսի 18-31-ը:

 Ուսումնամեթոդական վարչություն

_______________________________________________