Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ե՞րբ է սկսվելու հեռակա ուսուցման ընդունելությունը: Նարեկ

-Հեռակա ուսուցման ընդունելությունը տեղի կունենա ս.թ. օգոստոսի
25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ժամանակահատվածում:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

________________________________________________________