Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անտառային ծրագիր

2013թ. նոյեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տեղեկատվական և կրթական միջոցառում`«Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» ծրագրի վերաբերյալ:

Միջոցառմանը ներկա էին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Տարածաշրջանային ծրագիրն ուղղված է անտառի լիազոր մարմինների համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, որոնք կնպաստեն միատարր անտառտնկարկների տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունների մշակմանը և իրականացմանը` կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ավելի կայուն և «բնականին մոտ» անտառներ ունենալու համար: 

Ծրագրի նպատակն է Հարավային Կովկասում բարձրացնել անտառային էկոհամակարգերի կայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և բարելավել կենսաբազմազանությունը և տեղական բնակչության կենսամիջոցները:

Միջոցառման ընթացքում մասնակիցները տեղեկացան ԲՀՀ հայաստանյան մասնաճյուղի անտառային ծրագրի մասին, կարևորվեց անտառի տրանսֆորմացիայի (փոխակերպության) և անտառվերականգնման դերը կլիմայի փոփոխության համատեքստում, ներկայացվեցին կենսաբազմազանության, «բնականին մոտ» անտառային ծառուտների, տեղական համայնքներին տրամադրվող կարճաժամկետ և երկարաժամկետ օգուտները և այլն: