Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գեվորգ Մշեցի Ջավրուշյան