Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր ուսանողուհի Գոհար Պետրոսյանը` «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2013» մրցանակաբաշխության հաղթողների շարքում

Ս.թ. նոյեմբերի 18-ին ԵՊՀ-ում անցկացվեց «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2013» ամենամյա մրցանակաբաշխությունը՝ նվիրված Ուսանողների միջազգային օրվան:

Մրցանակաբաշխության նպատակն է խրախուսել Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում սովորող ուսանողների առաջադիմությունը և խթանել նրանց գիտական ու հասարակական ակտիվությունը:

Մրցույթին  մասնակցելու իրավունք են ունեցել ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետների և Իջևանի մասնաճյուղի այն ուսանողները, ովքեր առնվազն 4 կիսամյակ հանդիսացել են ԵՊՀ ուսանող, վերջին երկու կիսամյակների ընթացքում ունեցել են բարձր կամ գերազանց առաջադիմություն (ՄՈԳ-ը՝ 16 և բարձր), ինչպես նաև ունեն մրցանակաբաշխության կանոնակարգում նշված «ԵՊՀ լավագույն ուսանողին» բնութագրող ձեռքբերումները:

Ընդհանուր առմամբ մրցույթին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել 66 ուսանող:

Հաղթող 15 ուսանողների շարքում էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գոհար Պետրոսյանը:

Հաղթող ուսանողների մրցանակները՝ հաղթանակի հավաստագրերն ու ԵՊՀ բրոնզե մեդալները հանձնել են ԵՊՀ պրոռեկտորները, տարբեր ֆակուլտետների դեկաններ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ: