Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մանկավարժության բաց դասը համալրվեց վաստակավոր մանկավարժի փորձով

2013թ. նոյեմբերի16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում անցկացվեց հերթական բաց դաս, որը վարում էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Բրուտյանը:

Բաց դասի թեման էր «Շարունակական կրթության համակարգում մանկավարժի մասնագիտական-անձնային ինքնազարգացումը»:

Դասի թեման արդիական էր և հետաքրքիր, այն ուղեկցվեց շնորհանդեսով, բանաստեղծությունների և երգերի կատարումներով, հիմնական հարցերի շուրջ դասախոսի և ուսանողների միջև ակտիվ քննարկումներով:

Մանկավարժության բաց դասին հրավիրված էր վաստակավոր մանկավարժ տիկին Նինա Մեսրոպյանը: Նա իր հիսուն տարիների մանկավարժական փորձը կիսեց մեր մատաղ սերնդի ներկայացուցիչների` ապագա մանկավարժների հետ:

Թեմային առնչվող տեսական հիմնադրույթներն ուսանողների մեջ ավելի ամրապնդվեցին կյանքի փորձով իմաստնացած մանկավարժի թանկ և ուսանելի խորհուրդներով: