Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ոսկե աշուն»

2013թ. հոկտեմբերի 10-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի ունեցավ «Ոսկե աշուն» խորագրով տոնական միջոցառումը, որը նախաձեռնել էին Կիրառական արվեստի և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդները՝ ուսանողների հետ համատեղ:

Միջոցառմանը ներկա էին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ֆակուլտետների դեկանները, դասախոսներ, ուսանողներ:

Միջոցառման ընթացքում մասնակիցները հանդես եկան համերգային ծրագրով (ասմունք, երգ, պար):