Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դիպլոմների հավելվածների հանձնում

Հարգելի՛ շրջանավարտներ, ձեր դիպլոմների հավելվածները  կարող եք ստանալ ս.թ. հոկտեմբերի 3-ից, ժամը 10-17-ը (բացի շաբաթ և կիրակի օրերից):

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» ու «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտություների դիպլոմների հավելվածները կտրվեն հոկտեմբերի 13-ից: