Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցում

2014թ. մարտի 26-ին` ժամը 13:30-ին,  տեղի կունենա Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Նարինե Դավթյանի  գիտական զեկուցումը «μ21 պարամետրի վերին գնահատականը համասեռ գրաֆների համար» թեմայով:

  Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն