Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումների էլեկտրոնային հասցեները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումներին հարցերով ու առաջարկներով դիմելու և նրանց կողմից արագ արձագանքման նպատակով ստորև ներկայացնում ենք նրանց էլեկտրոնային հասցեները.

  • Հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու –hasmik.vanyan@yandex.com
  • Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժին – gnumner.ephim@yandex.ru
  • Կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժին – koag.ysuib@gmail.com
  • Տնտեսագիտության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետների համակարգչային սրահ – comp.srah2@yandex.ru
  • Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն – servis.ephim@yandex.ru
  • Բնական գիտությունների ֆակուլտետի մասնագիտական համակարգչային լաբորատորիա – comp.srah1@yandex.ru
  • Արտակարգ իրավիճակների մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն –sport.ephim@yandex.ru

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենություն