Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն ասպիրանտուրայի դիմորդների

Ասպիրանտուրայի դիմորդների համար Երևանի պետական համալսարանում, ինչպես նաև համապատասխան թույլտվություն ունեցող կազմակերպություններում կազմակերպվում է օտար լեզվից /անգլերեն լեզու/-TOEFL iTP տարբերակված ստուգարքի հանձնման գրանցում:

Ցանկացողները կարող են  դիմել վերոնշյալ կազմակերպություններ: