Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն կրթաթոշակ ստացող ուսանողների

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կրթաթոշակ ստացող ուսանողներին հայտնում ենք, որ մարտ ամսից սկսած՝ կրթաթոշակ կարող են ստանալ միայն բանկային քարտով:

Անհրաժեշտ է մինչև ապրիլի 5-ը սոցքարտի և անձնագրի պատճեններով ներկայանալ “Արդշինինվեստբանկ”-ի Իջևանի մասնաճյուղ և ստանալ քարտ, այնուհետև հաշվեհամարը ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվապահություն: