Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջոցառում` նվիրված սոցիալական մանկավարժի միջազգային օրվան

2013թ. հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցավ սոցիալական մանկավարժի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր մ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բեժանյանը:

Մասնաճյուղից միջոցառմանը հրավիրված էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի “Մանկավարժություն և հոգեբանություն” ամբիոնի ասիստենտ Ա.Հովակիմյանը և նույն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները:

Միջոցառման նպատակն էր կարևորել սոցիալական մանկավարժի դերը սոցիալական ինստիտուտների (հասարակություն, ընտանիք, կրթական հաստատություններ և այլն) կայացման և զարգացման գործում:

Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցավ Ա.Հովակիմյանը`  ընդգծելով “Սոցիալական մանկավարժություն” մասնագիտության և միջբուհական համագործակցության կարևորությունը որակյալ կադրեր պատրաստելու հարցում:

Միջբուհական համագործակցության վառ դրսևորում է սոցիալական մանկավարժության իրադրային խնդիրների վերաբերյալ 2013թ. հոկտեմբերին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայանալիք օլիմպիադան, որին կմասնակցեն ԵՊՀ ԻՄ-ի և ՎՊՄԻ-ի “Մանկավարժություն և հոգեբանություն”  մասնագիտության ուսանողները: