Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գծանկարի, գունանկարի և Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնների համատեղ նիստ

ԿԱՄՈ ԲԵՆԻԿԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Հայտնում ենք Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնների դասախոսներին, որ ս.թ. մայիսի 3-ին` ժամը 14:30-ին, տեղի կունենա երկու ամբիոնների համատեղ նիստ` հետևյալ օրակարգով.

1.Ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանության արդյունքների քննարկման հարցերի մասին  (զեկ.՝ Կ.Այվազյան)

2. Շուշիի ազատագրման հերոսամարտին նվիրված ցուցահանդես կազմակերպելու հարցի մասին  (զեկ.՝ ամբիոնի վարիչներ)

3. Ընթացիկ հարցեր: