Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների հետ

ԿԱՄՈ ԲԵՆԻԿԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ» և «Գծանկար, գունանկար» ամբիոնների բոլոր դասախոսներին հայտնում ենք, որ ս.թ. դեկտեմբերի 4-ին` ժամը 12-15-ին, նիստերի դահլիճում տեղի կունենա   հանդիպում ֆակուլտետի ուսանողների հետ:

Մասնակցությունը պարտադիր է:

Դեկանատ