Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված ուսանողական գիտաժողով

Ս.թ. դեկտեմբերի 4-ին` ժամը 13:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված քառօրյա ուսանողական գիտաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը:

Սիրով հրավիրում ենք ներկա գտնվելու:
Ստորև ներկայացվում է գիտաժողովի ծրագիրը`

04.12.2012 թ.
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
12 լսարան, 14:10
Նախագահող՝ ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ Ա.Վ.Ցուցուլյան

 1. Սլավիկ Ալավերդյան (ԿՄ/Ֆ IV) – Պոպուլյացիայի թվաքանակի փոփոխության Ֆերհյուլստի մաթեմատիկական մոդելը
 2. Մելինե Մելիքյան (ԿՄ/Ֆ III) – Ֆլուորեսցենցիայի մեթոդների օգտագործումը բժշկության մեջ
 3. Մերի Ամիրզյան (Բ/Բ III) – Իմունիտետ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
28 լսարան, 14:10
Նախագահող՝ պ.գ.թ. դոցենտ Վ.Ա.Ալեքսանյան

 1. Միկիչ Փարսադանյան (Պատմ. IV) – Հայաստանի մշակույթը 19-րդ դարում
 2. Աշխեն Մկրտումյան (Պատմ. IV) – Քաղաքացիական պատերազմները Հռոմում: Կեսարի դիկտատուրայի հաստատումը
 3. Արևիկ Դովլաթբեկյան (Պատմ. IV) – Պրուսական պետության ներքին քաղաքականությունը 1860-ական թթ.: Օտտո ֆոն Բիսմարկ
 4. Մանե Խալաթյան (Պատմ. IV)- Նապոլեոն Բոնապարտի արշավանքը Ռուսաստան
 5. Զարուհի Քարտաշյան (Պատմ. III) – Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններ
 6. Ջեմմա Քոքոբելյան (ԱԼ/Գ IV) – The Notion of Art in Oscar Wide’s “The picture of Dorian Gray”

05.12.2012 թ.
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
28 լսարան, 14:10
Նախագահող՝ պ.գ.թ. դոցենտ Վ.Ա.Ալեքսանյան

 1. Աննա Ադամյան (Մ/Հ IV) – Ընտանիքի մոդելը պատանիների ու աղջիկների պատկերացմամբ
 2. Նաթելա Օրդինյան (Մ/Հ IV) -Փսիխոպաթիաներ
 3. Մարիամ Բուդուրյան (Մ/Հ IV) – Մինչամուսնական մտերմության դերը ամուսնական ներդաշնակության գործընթացում
 4. Լիլիթ Բաբլումյան (Մ/Հ IV) – Պատանիների բնավորության տիպերը ըստ մասնագիտական ընտրության ոլորտի
 5. Մերի Սահակյան (ՀԼ/Գ III) – Մեծ լուսավորիչ Խ. Աբովյանի անհայտացման վարկածները
 6. Ֆլորա Սուքոյան (ՀԼ/Գ IV) – Շարահյուսկան կապակցության միջոցների գործածությունը Հ. Շիրազի քնարերգության մեջ
 7. Կարինե Սարուխանյան (ՀԼ/Գ IV) – Հ. Թումանյանի «Անուշ» պոեմի պատկերակերտման համակարգը
 8. Մարիամ Կարապետյան (ՀԼ/Գ IV) – Հնաբանությունները Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպում

06.12.2012 թ.
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ
Արվեստի պատմության լսարան, 14:10
Նախագահող՝ տ.գ.թ. դոցենտ Կ.Բ.Այվազյան

 1. Շուշան Բաղդասարյան (Կ/Ա III) – Ֆրանցիսկո Գոյայի արվեստը
 2. Նարինե Օրդինյան (Կ/Ա IV) – Երվանդ Քոչար. «Տարածական նկարչություն»
 3. Տաթևիկ Աբրահամյան (Կ/Ա III) – Դիմանկար
 4. Անահիտ Ահարոնյան (Կ/Ա IV) – «Մեծ հոլանդացին»: Ռեմբրանտ
 5. Մարիամ Մադաթյան (Կ/Ա IV) – Մ. Սարյանը` գույնի վարպետ

07.12.2012 թ.
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
39 լսարան, 14:10
Նախագահող՝ տ.գ.թ. դոցենտ Ն.Բ.Խուդավերդյան

 1. Նաիրի Ճաղարյան (Տ/Տ IV) – ՀՀ տնտեսական իրավիճակը անկախությունից հետո և 2008թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները
 2. Հայրապետ Առուստամով (Տ/Տ IV) – Մարդկության զարգացման հայեցակարգ
 3. Վարդուհի Վարդումյան (Տ/Տ IV) – Միգրացիոն գործընթացները Հայաստանում
 4. Աշխեն Առաքելյան (Տ/Տ IV) – Պիտեր Լինչ, Ուորեն Բաֆեթ: Ներդրումների ոսկե կանոններ
 5. Տաթևիկ Ալիխանյան (Տ/Տ IV) – Սոցիալիզմ: Իրականությու՞ն, թե ուտոպիա
 6. Հայարփի Դավթյան (Սերվիս IV) – Ագրոտուրիզմը որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը խթանող գործոն
 7. Հասմիկ Ալիխանյան (Տ/Տ III) – Մենեջմենթի առանձնահատկությունները Ճապոնիայում
 8. Գոհար Պետրոսյան (Տ/Տ III) – Տավուշի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, առկա հիմնախնդիրները: Մարզի զարգացման հեռանկարները

Կ/Ա ֆակուլտետի դահլիճ, 16:00
Գիտաժողովի արդյունքների ամփոփում և հավաստագրերի հանձնում