Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օզոնի ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչների այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. սեպտեմբերի 18-ին Օզոնային շերտի պահպանման միջազգային օրվա կապակցությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ այցելեցին ՀՀ բնապահպանության նախարարության օզոնի ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչները:

Ներկա էին մասնաճյուղի և հատկապես Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» ամբիոնի դասախոսները, տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ:

Այցի ընթացքում ներկայացուցիչները հանդես եկան «Օզոնային շերտի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցմամբ:

Քննարկվեցին մի շարք հարցեր` օզոնային շերտի կարևորության, նրա քայքայման վտանգավորության, այդ բնագավառում միջազգային համագործակցության վերաբերյալ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության օզոնի ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչները պատասխանեցին ներկաներին հետաքրքրող բոլոր հարցերին: