Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը հրավիրում է մասնակցելու «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին, որը նվիրված է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հիմնադրման 50-ամյակին և կկայանա 2014թ. հոկտեմբերի 10-12-ը Երևանում:

Գիտաժողովի հետաքրքրության շրջանակում ընդգրկված են հետևյալ հիմնախնդիրները.

  • Գիտության փիլիսոփայության և մեթոդաբանության հարցեր
  • Սոցիալական կառուցարկում և կյանքի մշակույթ
  • Արդիականության պարադոքսները փիլիսոփայական անդրադարձներում
  • Փիլիսոփայության պատմության հետազոտության արդի խնդիրներ
  • Սոցիալ-հոգեբանական և ախտահոգեբանական արդի մարտահրավերներ
  • Անձը սոցիոմշակութային դաշտում. արժեքային կողմնորոշումներ
  • Տարիքային ճգնաժամեր և հոգեբանական խորհրդատվության մոտեցումներ
  • Հոգեբանական տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման ժամանակակից միտումներ
  • Ցեղասպանություն. հոգեբանական և փիլիսոփայական անդրադարձեր

Հավելյալ տեղեկատվություն

Աղբյուրը` http://armscoop.com