Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում փորձնական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցի ժամանակացույց

2013թ. հունիսի 24-ին տեղի կունենա փորձնական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցը Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ:

Այցի ընթացքում փորձագիտական խումբը հանդիպումներ կունենա մասնաճյուղի վարչակառավարչական, դասախոսական և ուսանողական համակազմերի, մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների հետ, կդիտարկի մասնաճյուղի ռեսուրսները` գրադարան, ՏՀՏ ռեսուրսներ, մարզադահլիճ, բուժկետ, ճաշարան և այլն:

Ստորև ներկայացվում է այցի ժամանակացույցը: