Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում այցելություն Տավուշի մարզպետարան

2016-17 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Սերվիս» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները՝ ուսումնական պրակտիկայի ղեկավար Ա.Ուլիխանյանի ուղեկցությամբ, ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում այցելեցին Տավուշի մարզպետարան՝ մարզի սերվիսային գործունեություն իրականացնող  ոլորտի ուսումնասիրության նպատակով:

Ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում այցելություն Տավուշի մարզպետարան

Ակնարկային դասախոսության միջոցով նախ ուսանողներին ներկայացվեց մարզի ոչ արտադրական ոլորտը և մարզպետարանի դերը այդ ոլորտի կառավարման ու վերահսկման գործում:

Ապա ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար
Սվետլանա Դավթյանը պրակտիկանտ-ուսանողներին ներկայացրեց մարզպետարանի կառուցվածքը, ստորաբաժանումների գործառույթները:  

Ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում այցելություն Տավուշի մարզպետարան

Մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի վարիչ Գուրգեն Հարությունյանը ներկայացրեց մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերլուծությունը, մարզի զարգացման ծրագրերը՝ ուշադրություն դարձնելով զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերին և այդ ոլորտի խնդիրներին:

Այնուհետև  ուսանողները ծանոթացան ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության, կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունների  գործառույթներին:

Ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում այցելություն Տավուշի մարզպետարան

Այցելության ընթացքում ուսանողները ակտիվ հարցադրումներով ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, ամրապնդեցին մարզի սերվիսային գործունեության վերաբերյալ իրենց գիտելիքները: