Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի (դպրոցի) կազմակերպման ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՈՎԱՆՈՒ ՆԵՐՔՈ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (ԴՊՐՈՑԻ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ»

Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը մրցութային հիմուքներով տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն` երիտասարդական գիտական միջոցառումներ (գիտաժողովներ, դպրոցներ, գիտական այլ միջոցառումներ) կազմակերպելու համար:

Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել հանրապետության երիտասարդ գիտնականներիստեղծագործական զարգացմանը և մասնագիտական աճին, ինչպես նաև` նպաստել Հայաստանի Հանրապետության գիտական համակարգի առաջընթացին և կադրային ներուժի համալրմանը:

Մրցույթն իրականացվելու է ըստ «Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի (դպրոցի) կազմակերպման ֆինանսական աջակցության տրամադրման» կարգի (կցվում է):

Հայտերն ընդունվում են էլեկտրոնային եղանակով` egac2012@gmail.com էլ. փոստով, վերնագրված` “conference”:

Հայտատուն նշված էլ. փոստին հայտն ուղարկելուն զուգահեռ պետք է Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ֆեյսբուքյան խմբում`http://www.facebook.com/groups/321785487875421/, տվյալ մրցույթի հայտարարության գրառման տակ թողնի հաղորդագրություն հեևյալ բովանդակությամբ` անուն, ազգանուն, հայտի ներկայացման ամսաթիվ:

Խնդրում ենք մեկնաբանություններում բացառապես ներկայացնել միայն հայտեր։ Այլ բնույթի մեկնաբանությունները կջնջվեն:

Հայտերը ընդունվում են 2014թ. օգոստոսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը:

 Կից ներկայացվում են.

Աղբյուրը` https://www.facebook.com/groups/yssp.am/?fref=ts