Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երիտասարդ գիտնականներին գիտական գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթ

Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել հանրապետության երիտասարդ գիտնականների ստեղծագործական զարգացմանը և մասնագիտական աճին, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության գիտական համակարգի առաջընթացին և կադրային ներուժով համալրման գործընթացին, ինչպես նաև խթանել միջազգային գիտական համագործակցությունը:
Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը երիտասարդ գիտնականներին մրցութային հիմուքներով տրամադրում է գիտական գործուղումների ֆինանսական աջակցություն:
Մրցույթը իրականացվելու է ըստ «Երիտասարդ գիտնականներին գիտական գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման» կարգի (կցվում է):
Հայտերը ընդունվում են էլեկտրոնային եղանակով egac2012@gmail.com էլ. փոստով` նամակի վերնագիր նշելով “travel grant”: Հայտատուն պարտավոր է հայտը նշված էլ. փոստին ուղարկելուն զուգահեռ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ֆեյսբուքյան խմբում` http://on.fb.me/1d7htAm  տվյալ մրցույթի հայտարարության մասին գրառման տակ թողնել մեկնաբանություն հեևյալ տեսքով` անուն, ազգանուն, հայտի ներկայացման ամսաթիվ:
Հայտերը ընդունվում են ս.թ. հուլիսի 1-ից սկսած:
Յուրաքանչյուր ամսվա 28-ին կհայտարարվի մրցույթի տվյալ ամսվա հաղթողների ցուցակը:
Կից ներկայացվում է.

 

Աղբյուրը` armacad.blogspot.com