Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Բանակցություն»

     Ս.թ. նոյեմբերի 6-ին՝ ժամը 14:15-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի  գրադարանում տեղի կունենա «Բանակցություն» խորագրով դերային խաղ, որին կարող են մասնակցել ոչ միայն առկա, այլև հեռակա ուսուցման համակարգի  ուսանողները:

Բոլոր ցանկացողները մինչև նոյեմբերի 3-ը կարող են դիմել իրենց ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահին:

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերություն