Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. մարտի 16-ին Իջևանում անցկացված դպրոցականների օլիմպիադայի արդյունքները

Ներկայացնում ենք  Իջևանում, Երևանում, Գյումրիում, Գորիսում, Գավառում, Արմավիրում և Արարատում 2013թ. մարտի 16-ին անցկացված ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված դպրոցականների օլիմպիադայի արդյունքները:

Աղբյուրը` www.ysu.am