Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնի նիստ

Ռ.Գ.Բուղդարյան

 

Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ» ամբիոնի դասախոսներին հայտնում ենք, որ  ս/թ սեպտեմբերի 12-ին ժամը 12:15  տեղի կունենա ամբիոնի նիստ: