Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդունող հանձնաժողովը տեղեկացնում է

  • Բանավոր և ներբուհական քննություններ հանձնող դիմորդները քննաթերթիկները կարող են ստանալ ս.թ. հունիսի 25-ից 27-ը: Անձնագրի և ստացականի առկայությունը պարտադիր է:
  • Ավարտական փաստաթղթերի (ատեստատ, դիպլոմ) բնօրինակների ներկայացման վերջնաժամկետը հուլիսի 10-ն է:
  • «Կիրառական արվեստ» մաս­նա­գիտության դիմորդները ներբուհական «Գունա­նկարչություն» առարկայի քննության ժամանակ աշ­խա­տանքը կատարելու են ջրաներկով:
  • 2013թ. առկա ուսուցման ընդունելության անվճար և վճարովի ուսուցման մրցույթների արդյունքները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: