Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ձեռք բերվեց համաձայնություն՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների պրակտիկան Մարսելում կազմակերպելու վերաբերյալ

2013թ. հոկտեմբերի 25-26-ը Երևանում տեղի ունեցավ Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյունաբերական պալատի գործարար համաժողով, որի շրջանակներում ձեռք բերվեցին տնտեսական-մշակութային և կրթական համաձայնություններ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից համաժողովին մասնակցում էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վ.Ալեքսանյանը:  Համաժողովի կրթության բաժնի պատասխանատուի հետ Վ.Ալեքսանյանը քննարկեց ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտություններին և ուսումնական գործընթացին վերաբերող հարցեր:

Ձեռք բերվեց նախնական համաձայնություն՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների պրակտիկան Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի բանկերում և արդյունաբերական ձեռնարկություններում անցկացնելու վերաբերյալ: Ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման պարտադիր պայմաններից են ֆրանսերեն լեզվին տիրապետումը և մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը: