Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Աշուղական արվեստին նվիրված թեմատիկ ցուցահանդես