Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական աշխատանք կատարելու հմտությունների ուսուցում

ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) 2014 թ-ի մարտի 14-ից 16-ը ԵՊՀ Ծաղկաձորի ուսումնաարտադրական բազայում կազմակերպում է «Գիտական աշխատանք կատարելու հմտությունների ուսուցում» խորագրով երկամյա ծրագրի ամփոփիչ գիտապրակտիկ դասընթացը` նախատեսված բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար:
Այն վարելու են ԵՊՀ առաջատար մասնագետները և Դուբնայից հրավիրված փորձագետը:

 Դասընթացի ամբողջական ծրագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 Այս դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել  մասնակցության հայտը  և ներկայացնել ակադեմիական միջավայրում հայտատուի հետ առնչություն ունեցող որևէ դասախոսի կամ գիտական ղեկավարի կողմից առնվազն մեկ երաշխավորագիր (երաշխավորագիրն ուղարկվում է ոչ թե հայտատուի, այլ երաշխավորող անձի կողմից անմիջապես ՈՒԳԸ էլ. փոստի հասցեին):

Հայտը հարկավոր է մինչև փետրվարի 25-ը ուղարկել ՈՒԳԸ էլ. փոստի հասցեին՝ sss@ysu.am:

Ներկայացված հայտերի հիման վրա ընտրվելու է ծրագրի ընդամենը 30 մասնակից: