Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գործարարության դասընթաց

Հարգելի’ ուսանողներ, ս.թ. սեպտեմբերից մասնաճյուղում կմեկնարկի Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող գործարարության վերաբերյալ դասընթացը:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կարող են ներկայացնել գործարար առաջարկներ հետևյալ ուղղություններով` արտադրության կազմակերպում, սպասարկման օբյեկտների ստեղծում, գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակում կամ ցանկացած տեսակի այլ շահութաբեր տնտեսական գործունեության ուղղությամբ, ինչպես նաև ստանալ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար` վարկ` առավելագույնը 3.500.000 ՀՀ դրամի չափով, տարեկան 6% տոկոսադրույքով:

Մասնակցել ցանկացողները մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը կարող են դիմել մասնաճյուղի կամ իրենց ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհուրդ