Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստում

2013թ. սեպտեմբերի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական և մասնաճյուղի վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչները:

Քննարկվեցին դասախոսական նոր տարակարգերի վերաբերյալ մի շարք հարցեր: Մասնավորապես տնօրենության նիստում սահմանվել էր դասախոսական երեք տարակարգ` մեթոդիստ դասախոս, հետազոտող դասախոս, մանկավարժ դասախոս:

Տարբերակված աշխատավարձերը սահմանելիս հաշվի կառնվեն նաև նշված տարակարգերը: