Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընտանիքի միջազգային օրվան նվիրված լուսանկարչական ցուցահանդեսի հրավեր

black-and-white-photography-49-1

«ՍՕՍ Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ «Համակարգային խնդիրների վերհանում. աջակցություն երեխաների պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներին Հայաստանում» ծրագիրը հրավիրում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողներին` մասնակցելու «Սիրող ընտանիք յուրաքանչյուր երեխայի համար…» խորագրով լուսանկարչական ցացահանդեսին, որը տեղի կունենա 2022թ. մայիսի 10-20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում:

Ընտանիքի միջազգային օրը 1994 թվականից ի վեր նշվում է ամեն տարի մայիսի 15-ին: Այն հռչակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից` 1993 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ընդունված «Ընտանիքի միջազգային տարի» բանաձևի համաձայն: Բազմաթիվ պետությունների կողմից Ընտանիքի միջազգային օրը պաշտոնապես հաստատումը նպատակ ունի ուշադրություն դարձնելու ընտանեկան մի շարք խնդիրներին և նպաստելու ընտանիքի ամրապնդմանը:

Այս մրցույթը նպատակ ունի շեշտադրելու ընտանիքի կարևորությունը և ընտանիքում ապրելու երեխայի իրավունքը:

Ցուցահանդեսին կարող են մասնակցել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները, բոլոր մասնակիցներին սպասվում է անակնկալ:

Ներկայացվող լուսանկարի համար սահմանվել են հետևյալ չափանիշները.

  • լուսանկարի հակառակ երեսին պետք է նշված լինի ուսանողի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և լուսանկարի խորագիրը,
  • լուսանկարների չափերը՝ A4 չափի,
  • գույները` սև ու սպիտակ,
  • լուսանկարին կից պետք է ներկայացվի ընտանիքի գրավոր համաձայնությունը՝ իրենց նկարը ցուցադրելու համար (Ընտանիքի համաձայնագրի ձևը):

Տպված լուսանկարները իրենց խորագրերով և ընտանիքի համաձայնագիրը կարող եք ներկայացնել մինչև ս.թ. մայիսի 10-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի մասնագետ Էրինե Ղարայանին: