Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների այցը Շիրակի պետական համալսարան

20190925152027_IMG_2841 2019թ. սեպտեմբերի 25-ին ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները Արտաքին կապերի բաժնի աշխատակից, շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանի ու Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ Արա Ազատյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ):

Այցելության նպատակն էր Շիրակի պետական համալսարանում մասնակցել  «Ներառական կրթություն» խորագրով սեմինարին, որը կազմակերպել էին «Հակամարտությունների փոխակերպում» ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի մասնակիցները և ՀԱԵ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի աշխատակիցները:

Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին ներառական կրթությանը, դրա դժվարություններին, կոնֆլիկտային իրավիճակներին և դրանց հաղթահարման ուղիներին վերաբերող հարցեր:

Թեմայի շուրջ իր մասնագիտական կարծիքը ներկայացրեց ՇՊՀ-ի դասախոս և սոցիալական աշխատող Էլվիրա Զարգարյանը:

Ելույթ ունեցավ ՇՊՀ-ի հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարինե Սահակյանը՝ ողջունելով ուսանողների նախաձեռնությունը և կարևորելով նմանատիպ քննարկումները երիտասարդների միջև:

Ներառական կրթության վերաբերյալ սեմինարի ժամանակ կազմակերպվեցին նաև թիմային աշխատանքներ, որոնց ընթացքում մասնակիցները ինտերակտիվ խաղերի և վարժությունների միջոցով ներկայացրին թեմայի վերաբերյալ իրենց տեսակետները:

Նշենք նաև, որ հանդիպումն անցկացվեց ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում: