Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակառուները

nkar.nkar

Սիրելի՛ համալսարանականներ, ներկայացնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակը:

♦♦♦

«ՄՈՆԹԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

 Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանող

Գերասիմ Սամվելի Ալավերդյան

Գերասիմ Ալավերդյան_Անվանական

♦♦♦

«ՎԱԶԳԵՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դիզայն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Ալիտա Ավետիքի Շահնազարյան

IMG_20190305_104446 - копия

♦♦♦

«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի

Աստղիկ Արթուրի Ղազարյան

Ղազարյան Աստղիկ Արթուրի Գրիգոր Նարեկացի

♦♦♦

«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  «Պատմություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Վանուհի Սամվելի Գևորգյան

Գևորգյան Վանուհի Սամվելի Մխիթար Գոշ

♦♦♦

«ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության  անվճար  ուսուցման  համակարգի  չորրորդ  կուրսի  ուսանողուհի 

Լիլիթ Արտակի Եգանյան

Եգանյան Լիլիթ Արտակի Շառլ Ազնավուր

♦♦♦

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԼՍԱՐԱՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Լիլիթ Արամի Ֆարմազյան

Ֆարմազյան Լիլիթ Արամի    ԵՊՀ անվանական կրթաթոշակ (1)

♦♦♦

«ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հեռակա ուսուցման բաժնի «Հոգեբանություն» մասնագիտության

չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Նաիրա Մարատի Լազարյան

DSC_5507