Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ

Հայտ. նկ.

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն  կազմակերպում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթ:

 

Մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացվում է առցանց (on-line) ռեժիմով` Գիտության կոմիտեի մրցույթների հայտերի և հաշվետվությունների ընդունման համակարգով, մինչև 2021 թ. փետրվարի 12-ը ներառյալ:

 

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ ՀՀ գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունից՝ զանգահարելով 010-210-140 (*113) / 043-496-364 կամ 010-210-140 (*108) / 094-542-472:

 

Մրցույթի հրավերի փաթեթը

 

Ուշադրություն. խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ հրավերի պայմաններին և հայտերը լրացնելիս հաշվի առնել, որ նախորդ տարիների համեմատ կատարվել են որոշակի փոփոխություններ:

 

Աղբյուրը՝  http://scs.am/am/28-12-2020-1: