Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հետազոտական աշխատանքների մրցույթի հրավեր

 Դրամաշնորհի հայտ. նկարը

 Երևանի պետական համալսարանը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Ամերիկյան հետազոտություններ» (American Studies) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է ամերիկագիտության բնագավառին վերաբերող հետազոտական աշխատանքների մրցույթ. մասնավորապես, խրախուսվում են ԱՄՆ ժամանակակից հասարակական- քաղաքական իրողություններին, տնտեսությանը և բիզնեսին, քաղաքացիական հասարակությանը, միջազգային և տարածաշրջանային հարթություններում ԱՄՆ ներգրավվածությանն ու դերակատարությանը, ամերիկյան հոգևոր-մշակութային կյանքին, ինչպես նաև ԱՄՆ պատմության առանձին դրվագներին վերաբերող հետազոտություններ:

Մրցույթի նպատակներն են՝

  • Ընդլայնել և հարստացնել ամերիկագիտական հետազոտությունների գիտահետազոտական ներուժը,
  • Խրախուսել ամերիկագիտության բնագավառում ակադեմիական և կիրառական բնույթի հետազոտությունների իրականացումը:

Մրցույթին մասնակցելու համար հրավիրվում են ամերիկագիտության կամ հարակից ակադեմիական գիտակարգերի բնագավառում գիտահետազոտական հետաքրքրություններ և փորձ ունեցող հետազոտողներ:

Հաղթող ճանաչված հայտերի նախատեսվող ֆինանսական աջակցությունը` մինչև 3500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ:

Մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներն են`

  • առնվազն երեք տարվա գիտահետազոտական փորձառություն,
  • գիտական աստիճան հասարակական գիտությունների ոլորտում,
  • միջազգային ակադեմիական հետազոտական փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • հետազոտական խմբի կողմից հայտ ներկայացվելու դեպքում առաջնահերթությունը կտրվի երիտասարդ  գիտաշխատողների ներգրավվածությամբ հետազոտական նախագծերին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`

  • ինքնակենսագրական (CV),
  • գիտական հետաքրքրությունների     շրջանակի      (Statement      of      Interests) նկարագրություն՝ 3-5 էջի սահմանում,
  • հետազոտական առաջարկ (Research Proposal)` առավելագույնը 1500 բառի սահմաններում`առաջարկված թեմատիկաներից որևէ մեկի շրջանակում,
  • բյուջե (նախագիծ):

Մրցույթի մասնակիցներն իրենց դիմումները կարող են ներկայացնել ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն կամ ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով՝ «Ամերիկյան   հետազոտություններ»   ծրագրի   ղեկավար, պրոֆ. Ալ. Մարգարովին՝ amarkarov@ysu.am, «Ամերիկյան հետազոտություններ» ծրագրի համակարգող, ԵՊՀ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն, դոցենտ Վ.Ագլյանին՝ aglyan@gmail.com:

Մրցույթի մասնակիցների դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022թ. ապրիլի 29-ը: