Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Դասախոսի մասնագիտական  հաղորդակցման հոգեբանական հիմունքները» թեմայով դաս-քննարկումը

2017թ. ապրիլի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած՝ «Դասախոսի մասնագիտական  հաղորդակցման հոգեբանական հիմունքները» թեմայով դաս-քննարկումը, որը վարեց Մանկավարժության և հոգեբանության  ամբիոնի ասիստենտ, հ.գ.թ. Դ. Յ. Սարգսյանը:

Կայացավ «Դասախոսի մասնագիտական  հաղորդակցման հոգեբանական հիմունքները» թեմայով դաս-քննարկումը

Դասի ընթացքում ներկայացվեց հաղորդակցման 3D մոդելը (կոմունիկացիա, ինտերակցիա, պերցեպցիա):

Դ.Սարգսյանը դասախոս-ուսանող հարաբերությունների վերաբերյալ նշեց, որ պետք է ճիշտ կառուցել հարաբերությունները ուսանողի հետ և հատկապես գիտակցել նրա սոցիալական դերը, չպետք է անձնական խնդիրները դրսևորել ուսանողի մոտ:

Կայացավ «Դասախոսի մասնագիտական  հաղորդակցման հոգեբանական հիմունքները» թեմայով դաս-քննարկումը

Դասախոսը պետք է լսարան մտնի՝ ձերբազատված բոլոր տեսակի հոգսերից, լինի անկանխակալ, պահպանի բարձր տրամադրությունը և ակտիվությունը, չպետք է սեփական կարծիքը, պատկերացումները, համոզմունքները թելադրի և ստիպի ուսանողին ընդունել դա:

Կայացավ «Դասախոսի մասնագիտական  հաղորդակցման հոգեբանական հիմունքները» թեմայով դաս-քննարկումը

Անհրաժեշտ է ուսանողներին մղել ինքնուրույնության և նախաձեռնողականության, չմիջամտել նրանց անձնական կյանքին: