Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

2017թ. նոյեմբերի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս, որը վարեց Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս, ՄԿԾ-ի պատասխանատու Աստղիկ Սիմոնյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

Ուսանողները անգլերենով ներկայացրին խնդիրների լուծումներ, ցուցադրեցին բանաձևերի դուրսբերման եղանակներ, ծրագրերի կոդավորման շնորհանդեսներ:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

Բաց դասին իրենց աշխատանքներով հանդես եկան Վարդուհի Մեհրաբյանը, Վազգեն Փայտյանը, Գերասիմ Ալավերդյանը և Լևոն Սարուխանյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

 

Վարդուհի Մեհրաբյանը անգլերենով ապացուցեց X+Y+XY=1 հավասարումը՝ ներկայացնելով բոլոր հերթական քայլերը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

Հաջորդիվ Վազգեն Փայտյանը ներկայացրեց քառակուսի հավասարումից դիսկրիմինանտ և արմատներ գտնելու եղանակը (How to Find the Discriminant and the Roots in a Quadratic Polynomial):

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

Երրորդ թեման Էրատոսթենեսի մաղի (Sieve of Eratosthenes) միջոցով պարզ թվերը գտնելու մեթոդն էր, որը ներկայացրեց Գերասիմ Ալավերդյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

Լևոն Սարուխանյանը ներկայացրեց էկոլոգիական խնդրի լուծումը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում կայացավ բաց դաս

«ԻԿՄ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսում սա անգլերեն լեզվով առաջին մասնագիտական միջոցառումն էր: