Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը կազմակերպում է  գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին

 

կոնֆերանս գիտաժողով

2018թ. մայիսի 5-ին  և 8-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը կազմակերպում է  գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին:

Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է: Կարող են մասնակցել և՛ դասախոսները, և՛ ուսանողները:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է  մինչև ապրիլի 25-ը զեկուցումների թեմաները ուղարկել  aulixanyan@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին: 

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տուրիզմի

կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն