Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոններում կիրականացվի ներքին աուդիտ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոններում կիրականացվի ներքին աուդիտ

Հարգելի՛ համալսարանականներ, 2018թ. ապրիլի 17-ից մայիսի 12-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոններում կիրականացվի ներքին աուդիտ՝ հետևյալ ծրագրով.

Ներքին աուդիտի ծրագիր

 1. Ստորաբաժանումները` ամբիոններ:
 2. Հիմնավորումը` տնօրենի 2018թ. ապրիլի 09-ի՝ N86 §13 հրամանը:
 3. Աուդիտի անցկացման ժամանակահատվածը` ապրիլի 17-ից մայիսի 12-ը:
 4. Աուդիտի ենթակա գործընթացները.
 • ամբիոնի գործունեության պլանավորում և իրականացում,
 • գիտական գործունեություն,
 • ամբիոնի գործունեության բարելավմանն ուղղված քայլեր,
 • ամբիոնի հաշվետվողականություն:

Գործընթացն իրականացվում է հետևյալ փուլերով.

 1.  Ապրլի 17-ին ամբիոններին է ուղարկվում ստուգվելիք փաստաթղթերի ցանկը: Ամբիոնների գործավարները 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում առանձնացնում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հիմքերը:
 2. Կազմվում են աուդիտ իրականացնող աշխատանքային փոքր խմբեր և ժամանակացույց, խմբերը 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում շրջում են ամբիոններով և ստուգում անհրաժեշտ փաստաթղթային հիմքերի առկայությունը (ապրիլի 23-27):
 3. Աուդիտ իրականացնող աշխատանքային խումբը վերլուծում է տվյալները, կազմում եզրակացություն և առաջարկություն ներկայացնում տնօրենին 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում (մայիսի 2-12 ):
 4. Կատարվում է խորհրդատվություն ամբիոններին:

Ակնկալվում է ձեր աջակցությունը աուդիտ իրականացնող խմբի աշխատանքներին: